• Lấy học sinh làm trung tâm

– HS có cơ hội tham gia vào tất cả các phần của hoạt động học.

– HS có các hoạt động để thực hiện và học từ những gì các em làm.

– HS có cơ hội được giao tiếp và trao đổi với bạn học và với GV.

– HS có cơ hội được tự mỡnh núi với người khác về những suy nghĩ của mình.

– GV khuyến khích, gợi mở, hỗ trợ, tổ chứccho việc học của HS trong quá trình học tập.

– GV giao cho HS thực hiện các hoạt động theo đúng trình độ và nhu cầu học tập của HS.

– HS được tiếp cận kiến thức qua nhiều kênh đảm bảo sự phong phú, đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với tâm lí  của lứa tuổi mầm non.

– Nội dung bài học gần gũi và có ý nghĩa đối với cuộc sống của HS.

  • Học thông qua hoạt động

– GV hướng dẫn tổ chức.

– HS hoạt động theo quy trình việc làm và thao tác chặt chẽ, khoa học để tạo ra sản phẩm.